Heldagsplasser, halvdagsplasser og gratis kjernetid på basene.

Heldagsplasser for alle basene:

Varer fra kl. 7.30 til undervisningen starter, og etter undervisning frem til kl. 17.00. Barna hentes senest 16.45. I ferier, og på undervisningsfrie dager er tidsrammen kl. 7.30 – 17.00.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke mulighet for kjøp av ekstra tid på enkeltdager og i ferier når barnet har halvdagsplass eller kjernetid.

Halvdagsplasser på Lilla og Gul base; 2. – 4. trinn

Det er forskjell på klassetrinnene, da trinnene slutter forskjellig. Det er ikke anledning å være på AKS før skoletid.

lille base (2. trinn) vil de som har halvdagsplass, kunne være på AKS fra skolen slutter, frem til kl. 16.00 mandag – torsdag og til kl. 15.45 på fredager.

gul base (3. og 4 trinn) vil de som har halvdagsplass, kunne være på AKS fra skolen slutter, frem til kl. 16.15 mandag – torsdag og til kl. 15.45 på fredager. 

I skolens ferier er det mulig å være på AKS to hele dager i løpet av en uke. På undervisningsfrie enkeltdager i løpet av skoleåret, er tidsrammen mellom kl. 10.00 og 14.00 for de med halvdagsplass.

I forkant av skolens ferie – og fridager, sendes det ut påmeldingsskjema med forespørsel om hvilke to dager det er aktuelt for barnet å være på AKS. Svarslippen leveres innen frist.

Gratis kjernetid for 1. trinn skoleåret 2017/18:

Blå base:

De som har gratis kjernetid vil kunne være på AKS fra skolen slutter til frem til kl. 16.00 mandag – torsdag og til kl. 15.45 på fredager.

I skolens ferier er det mulig å være på AKS to hele dager i løpet av en uke. På undervisningsfrie enkeltdager i løpet av skoleåret, er tidsrammen mellom kl. 10.00 og 14.00 for de med halvdagsplass.

 I forkant av skolens ferie– og fridager, sendes det ut påmeldingsskjema med forespørsel om hvilke to dager det er aktuelt for barnet å være på AKS. Svarslippen leveres innen frist.

Heldagsplass på 1. trinn til redusert pris skoleåret 2017/18:

Prisen på heldagsplass er avhengig av foresattes inntekt. De som ønsker heldagsplass kan kjøpe dette til redusert pris.