Heltidsplasser, deltidsplasser og gratis AKS etter skoletid

Her er informasjon om ulike typer tilknytting til Aktivitetsskolen.

Heltidsplasser for alle basene

Helstidsplasser varer fra kl. 7.30 til undervisningen starter, og etter undervisning frem til kl. 17.00. Barna hentes senest 16.45, slik at Aks ansatte får slukket og låst til kl. 17.00.

I ferier og på undervisningsfrie dager er tidsrammen kl. 7.30–16.45/ 17.00.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke mulighet for kjøp av ekstra tid på enkeltdager og i ferier når barnet har deltidsplass eller gratis AKS etter skoletid.

Deltidsplasser og gratis AKS etter skoletid, oppholdstider:

Det er forskjell på klassetrinnene, da trinnene slutter forskjellig. Det er ikke anledning å være på AKS før skoletid. Les mer om gratis AKS etter skoletid.

Blå base (gratis AKS etter skoletid):

Oppholdstid vil være fra skolen slutter, frem til kl. 16.00 mandag – torsdag og til kl. 15.45 på fredager.

Lilla base (gratis AKS etter skoletid):

Oppholdstid vil være fra skolen slutter, frem til kl. 16.00 mandag – torsdag og til kl. 15.45 på fredager.

Gul base; 3.–4. trinn (3. trinn har gratis AKS etter skoletid)

Oppholdstid vil kunne være fra skolen slutter, frem til kl. 16.15 mandag – torsdag og til kl. 15.45 på fredager.

Oppholdstid i ferier for deltidsplasser og gratis AKS etter skoletid:

I skolens ferier er det mulig å være på AKS to hele dager i løpet av en uke. På undervisningsfrie enkeltdager i løpet av skoleåret, er tidsrammen mellom kl. 10.00 og 14.00 for de med deltidsplass.

I forkant av skolens ferie og fridager, sendes det ut påmeldingsskjema med forespørsel om hvilke to dager det er aktuelt for barnet å være på AKS. Svarslippen leveres innen frist, slik at riktig bemanning kan settes opp. Det er bindende påmelding.