Gratis kjernetid

Her informasjon fra Utdanningsetaten om gratis kjernetid (datert 6. juni 2017).