Baser og ansatte

Blå base holder til i bygg 1, inngang A.

Gul base holder til i vaktmesterboligens 1. etasje.

Lilla base holder til i kjelleren i bygg 1, inngang B.