Kurs på AKS

AKS skal være en læringsstøttene arena som bidrar til elevenes læring i bred forstand. AKS skal legge til rette for elevenes livsmestring og bidra til faglig og sosial utvikling.

Kursene på AKS Lilleborg tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene for skolen og Lilleborg skoles sosiale læreplan. Innholdet i kursene utvikles i samarbeid mellom medarbeiderne i AKS og lærerne, og med innspill fra elevene. Kursene skal motivere til læring, lek, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Alle kursene på Lilleborg AKS henter tema fra Rammeplanens fire hovedområder:
1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling
2. Kunst, kultur og kreativitet
3. Fysisk aktivitet
4. Mat og Helse

 

Alle barna som vil være med på kurs, får plass på ett kurs hver. Man ikke være med kurs, det er alltid mulig å velge fri lek, morsomme organiserte aktiviteter eller KLUBBEN (2.-4.trinn).

Påmelding
Les igjennom kurskatalogen sammen med barna! Hvis de vil melde seg på kurs, må de velge to kurs; et førstevalg og et andrevalg.

Kursene inngår som en del av AKS sitt tilbud og medfører ingen ekstra kostnader.

Kurskataloger

Kommer snart