Kurs på AKS

AKS skal være en læringsstøttene arena som bidrar til elevenes læring i bred forstand. AKS skal legge til rette for elevenes livsmestring og bidra til faglig og sosial utvikling.

Kursene på Lilleborg AKS tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene for skolen og Lilleborg skoles sosiale læreplan. Innholdet i kursene utvikles i samarbeid mellom medarbeidere i AKS og lærerne, og skal motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Alle kursene på Lilleborg AKS har tema innen Rammeplanens temaområder; "Natur, miljø og bærekraftig utvikling", "Kunst, kultur og kreativitet", «Fysisk aktivitet» og "Mat og Helse". 

 

Alle barna som vil være med på kurs, får plass på ett kurs hver. Man må ikke være med kurs, det er alltid mulig å velge fri lek, morsomme organiserte aktiviteter eller KLUBBEN (2.-4.trinn). Les igjennom kurskatalogen sammen med barna, og hvis de vil melde seg på kurs så må de velge to kurs; ett førstevalg og ett andrevalg.

Kursene inngår som en del av Lilleborg AKS sitt tilbud og medfører ingen ekstra kostnader.

Kurskataloger

Kommer snart