Prosjekt lesing og regning i AKS

Prosjektet lesing og regning har til hensikt å skape endring med varig virkning. Prosjektet skal også bidra til å øke lese og/eller regneferdighetene for den enkelte elevgjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og Aktivitetsskolen. Dette innebærer både strukturelle og organisatoriske endringer i skolen, samt økt fokus på læring og faglig utvikling i Aktivitetsskolen.

Overordnet mål:

Alle elever i Aktivitetsskolen skal få et helhetlig tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Elever i Aktivitetsskolen skal få tilbud om minimum to læringsaktiviteter i uken som bidrar til å styrke deres lese- og regneferdigheter

Delmål:

  1. Forbedre det faglige samarbeidet mellom ansatte i Aktivitetsskolen og lærere på skolen
  2. Bruke resultater fra kartleggingsprøver i planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til lesing og regning i Aktivitetsskolen
  3. Utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som viser en faglig sammenheng mellom undervisning og aktivitetstilbudet i Aktivitetsskolen
  4. Utarbeide og implementere felles ukeplaner/lekseplaner for skolen og Aktivitetsskolen
  5. Holde elever og foresatte informert om de læringsstøttende aktivitetene i tilbudet.


Læringsstøttende aktiviteter på Lilleborg Aktivitetsskole

Lilleborg Aktivitetsskole deltar i utdanningsetatens prosjekt lesing og regning i skoleåret 2015/16. På Lilleborg har vi tett samarbeid med lærerne. Hvor vi blant annet har trinnmøter. Aktivitetsskolens ansatte har deltatt på kursene Lek og læring – hånd i hånd og Lek med tall på Aktivitetsskolen. Vi bruker årsplaner i matematikk og norsk som utgangspunkt ogutarbeider videre ukeplaner som blir grundig diskutert med lærerne mål for mål. Utifra ukeplaner og mål legge vi til rette for aktiviteter som støtter opp om den læring som foregår på skolen.

Lilleborg Aktivitetsskoles hovedmål er å støtte barnas læring gjennom bruk av ulike spill og aktiviteter eksempel på lekpreget læringsaktivitet som bygger opp under skolens arbeid er lesespill, lydbøker, lotto med ord, billedbøker, Aftenposten Junior, tegneserier, terningspill, kortspill, A-ball, yatzy, erte poser med tall, stigespill, monopol, mattespill og pedagogiske dataprogrammer, f.eks. salaby.

De læringsstøttende aktivitetene er knyttes til de ulike målområdene i Rammeplanen for Aktivitetsskolen.

Lilleborg Aktivitetsskole skal legge til rette for læringsstøttende aktiviteter og støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter.