Skoletidsplan for skoleåret 2017-2018

MÅNED

ANTALL

SKOLEDAGER

FERIE OG FRIDAGER

 

AUGUST

9

Skolestart: mandag 21.08.17

 

SEPTEMBER

20

Valgdag: 11. september

 

OKTOBER

17

Høstferie f.o.m. 02.10.17 t.o.m.06.10.2017

 

NOVEMBER

22

 

 

DESEMBER

15

Juleferie f.o.m. 22.12.17

 

JANUAR

22

Juleferie t.o.m. 01.01.18

Første skoledag 02.01.18

FEBRUAR

15

Vinterferie f.o.m.19.02.18 t.o.m. 23.02.18

 

MARS

17

Påskeferie f.o.m. 26.03.18

 

APRIL

20

Påskeferie t.o.m. 02.04.18

 

 

MAI

18

Fri tirsdag 1. mai,

Kristi Himmelfartsdag tors.10. mai

Fri fredag 11. mai

Grunnlovsdag torsdag 17.mai

Fri 2. pinsedag 21. mai

JUNI

15

Siste skoledag: torsdag 21.06.18

 

 

SUM: 190 SKOLEDAGER

Alle elevenes skoledager er her fastlagt.

Skolestart skoleåret 2018/2019 er 20. august 2018.

 

Her kan du lese informasjonsbrevet fra Utdanningsetaten.