Helsesøster

Helene Bakken er ny helsesøster på Lilleborg skole. Hun er tilstede på skolen fire dager i uka: Mandag - torsdag 8:30-14:30.

Anne Gro Dyvik vil jobbe tirsdag og torsdag fram til sommeren. 

Telefon: 982 51 826 (Anne Gro svarer på denne telefonen fram til sommeren)

Sagene helsestasjon: 23 47 43 50

 

E-postadresse: skolehelsetjenesten@bsa.oslo.kommune.no

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo Kommunes nettsider.