Elevundersøkelsen 2020

Gutt og jente, med skoleelementer

Elevundersøkelsen gjennomføres klassevis på 5.-7.trinn innen 16.desember. Les gjerne informasjonsbrevet som ligger vedlagt.

Informasjonsskriv om elevundersøkelsen 2020