En spesiell norsktime

Agathe innhold

Morfaren min var en runeekspert. Han har lært meg mye om runer og historie.” Slik startet Agathe foredraget sitt. I 2017 fikk morfaren hjernekreft. “Mamma (Marte Spurkland) hjalp han å skrive ferdig boken han hadde startet på, før han døde i 2018. Boken ("Pappas Runer") er om runehistorier og om livet gjennom kreften, ” fortalte Agathe.

Agathe fortalte elevene om hvordan de startet med runesteiner og begynte å sende runepinner, som nå er det vi kan kalle SMS. Hun fortalte om reiser de har vært på og runeskrifter de har oppdaget. Det ble selvfølgelig litt tårefylt, men alt i alt gikk det bra. Hun fikk klassen til å le og (ifølge vitner) nesten gråte. Savannah (7A) hørte på foredraget og fortalte at det var nesten til å gråte av, og at det var veldig lærerikt.

Agathe sier selv at “det var fint å snakke om runer og å ha så gode klassevenner som støtter meg. Jeg håper at folk lærte og forsto på en helt ny måte.”