God sommer

God sommer

Første skoledag er mandag 16.august.

Elever på 2.-7.trinn starter kl.08.30, og slutter kl.13.30. Dere går rett til klasserommene deres hvor lærerne er.
1. trinns elevene  møter kl.10.00 utenfor skolens aula (vi går inn hvis det er dårlig vær). Der vil dere møte lærerne deres, før dere går til klasserommene. Foresatte er velkomne til å følge med til klasserommene. Første skoledag varer til kl.12.00, og elevene kan da enten hentes av foresatte eller være på AKS. Hvis dere vil lese dere opp om skolestart, så kan det gjøres her eller her (english version).

Fra og med tirsdag 17. august følger klassene trinnets timeplaner. 

 

Velkommen!