Godt Nytt År!

Skoleporten

Kjære elever, foreldre og samarbeidspartnere i bydelen.

Godt nytt år!

Det nye året gir nye muligheter for meg etter 8 år som rektor på Lilleborg skole. Jeg fyller 65 år i mars, og fra 1. april 2020 er stillingen min ledig. Mandag førstkommende settes det inn vikar for meg i og med at jeg både avspaserer og tar ut ferie. Ny rektor ønskes velkommen med håp om at det gode samarbeidet med foresatte, og spesielt gjennom FAU og Driftsstyret fortsetter. Når jeg nå takker for meg, er det også naturlige å fremheve samarbeidet med rektorkollegaer og spesielt rektor på Bjølsen skole og med Bydel Sagene.

Det har vært en glede  å kunne jobbe med å virkeliggjøre Lilleborg skoles visjon «Et godt sted å lære». Faglige resultater, undersøkelser om elevenes trivsel og elevenes opplevelse av støtte fra dere foreldre og skolens lærere peker i samme retning. Fellesarrangementer og tradisjoner binder elever, personale og foresatte sammen på Lilleborg skole. Elevrådet spiller en viktig rolle.  Det siste året har blant annet miljøbevisstheten økt og blitt mer synlig på skolen. Både kunnskap og engasjement gir et godt grunnlag for deltakelse i fremtidens samfunn. Mye av det nevnte er videreført fra tidligere rektorer. Nå gis stafettpinnen videre.

Til høsten kommer et helt nytt læreplanverk, Fagfornyelsen. Som navnet tilsier er det behov for en fornyelse i skolen. Det skal legges bedre til rette for elevene for fordypning og forståelse i fagene. Vektleggingen av de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlig- og digital kompetanse står fortsatt sentralt. Utviklingen i samfunnet  avspeiles i de nye læreplanene gjennom å beskrive hvordan vi samhandler, lærer og hvordan vi finner og bruker informasjon. Fagfornyelsen inneholder også et verdiløft. Eksempler fra verdigrunnlaget er menneskeverdet, identitet, kulturelt mangfold, kritisk tenking og etisk bevissthet. Verdiene er viktige i dag, men også for fremtiden. På Lilleborg er personalet godt i gang med forberedelsene til skolestart høst 2020.

Til slutt et sitat fra det nye læreplanverket - Et inkluderende læringsmiljø:

Hver elev har
en historie med
seg, og de har håp og
ambisjoner
for framtiden.

Med disse linjer takker jeg for meg med et ønske om alt godt for Lilleborg skole, Aktivitetsskolen og våre samarbeidspartnere.

Mvh rektor Gro