Informasjon til elever og foresatte - fredag 20. mars

Skoleporten

En svært annerledes skoleuke er over, og elever, lærere og "lærere" i alle hjem kan og bør ta en velfortjent pust i bakken. Imponerende innsats av alle!

Denne uken har vært både krevende og spennende. Det som er sikkert, er at vi alle har lært veldig mye nytt og fått mange nye, nyttige erfaringer. Disse tar vi med oss videre, når vi nå skal planlegge neste uke og perioden fremover. Vi minner i den forbindelse om oppfordringen om å sende tanker og tilbakemeldinger til de respektive kontaktlærerne!

Den nye hjemmeskolen har skapt mange nye og kreative løsninger. På 2. trinn har lærerne lagt opp til "hjemmeskole-TV". Eksempler på dette kan du se her: Hjemmeskole-TV del 1 og her: Hjemmeskole-TV del 2 Anbefales!

Vi startet i går et felles prosjekt, hvor vi ba alle elever sende tegning til skolen. Hjemmeskole var et stikkord. Vi samler alle bidrag og lager en collage som skal utsmykke skolen når vi åpner igjen. Vi har fått mange kreative tegninger allerede, det er veldig bra, men vi ønsker at ALLE elevene deltar. Ta bilde av tegningen og send på e-post til astrid.kibsgaard@ude.oslo.kommune.no

Takk til alle elever, foresatte og ansatte, som har bestått en krevende og annerledes uke med glans! God helg, alle sammen.