Informasjon til elever og foresatte - fredag 27. mars

Hibba 7b

Stor takk til alle dere som har bidratt til at hjemmeskolen har fungert denne uken også, både lærere, foresatte og elever. I tillegg ønsker vi å takke lærere, vaktmester, kontor- og vaskepersonale og assistenter som har holdt hjulene i gang for de elevene som har hatt skoletilbud i løpet av uka.

Dagens tegning er tegnet av Hibba i 7a - takk for flott bidrag! Vi minner om at vi ønsker at alle elevene på skolen sender en tegning til astrid.kibsgaard@ude.oslo.kommune.no.

God helg, alle sammen!