Informasjon til elever og foresatte - torsdag 26. mars

Josefine 5B

I dag kan lar vi Josefine sin perspektivtegning utsmykke forsiden. Den illustrerer på mange måter den isolasjonen og av og til ensomheten mange kjenner på i disse dagene og ukene. Dette til tross, får vi mange tilbakemeldinger om at ting etter forholdene går veldig bra! Alle savner hverdagen, ja, alle savner en normal hverdag og alle savner å være sammen med flere av sine venner og familie. Og det er vanskelig.

Samtidig har alle forstått og akseptert at denne perioden er noe vi må gjennom. Og en ting er sikkert: perioden slutter en dag, og da skal vi alle komme styrket ut av den, med mange nye erfaringer, mye ny læring og masse klokskap!

Stor takk til alle våre dyktige, tapre og utholdende elever! Dere står virkelig på i en vanskelig situasjon, og det er dere og innsatsen deres som motiverer oss på skolen til å holde arbeidet og tempoet oppe.

Takk for super innsats så langt, hver og en av dere!