Kodekurs for alle elever på 4. trinn

Programmering på nettbrett

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes på skolen fra kl. 15.00–16.30. Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene. 

Påmeldingen starter mandag 16. september.

Les mer om kursdatoer og påmelding