Til alle foresatte ved Lilleborg skole

Skoleporten

Vi har mottatt melding om at en elev på Lilleborg skole er påvist koronasmittet. Eleven var sist på skolen mandag 8.juni. Som en konsekvens av dette er kohorten eleven tilhører og kohortens lærere, i praksis vil det si klassen, satt i karantene. Denne varer i 10 dager; fra og med 8. juni og til og med 17. juni.
Det er bydelens smitteoppsporingstjeneste som håndterer videre oppfølging av denne saken.

I utgangspunktet skal ingen andre som er uten symptomer hverken i karantene eller testes.
Vi ønsker likevel å minne om følgende:

Om dere skulle ha spørsmål, ta gjerne kontakt med skolens ledelse. For helserelaterte spørsmål, ta kontakt med enten fastlege eller koronatelefonen: 21802182.