Ny rektor på Lilleborg

Mona2

Mitt navn er Mona Evenrud og jeg er skolens nyansatte rektor. Jeg er 45 år, født og oppvokst på Bøverbru som ligger i Vestre Toten kommune. Har tidligere arbeidet som kontaktlærer, inspektør og de siste årene som rektor.

I tillegg til lærer og rektorutdanning, har jeg en videreutdanning i språk og leseveiledning og er derfor spesielt opptatt av at vi som skole skal ha en grunnleggende god lese- og skriveopplæring. Videre blir det viktig, i samarbeid med lærerne, å kunne få til et systematisk og godt arbeid med å implementere de nye læreplanene. Dette skal vi blant annet gjøre ved aktivt å forske på god pedagogisk praksis.

Samfunnsutviklingen fører med seg nye krav og forventninger til det elevene skal lære. Derfor har det vært behov for endringer i både struktur og innhold i læreplanene. Den nye læreplanen har et bredt kompetansebegrep som omfatter både tenkning, praktiske ferdigheter, sosial og emosjonell læring og utvikling. Dybdelæring og god progresjon i elevenes læring, står sentralt i de nye planene. Dette forutsetter aktive, undersøkende elever, bruk av ulike læringsstrategier og evne til å vurdere egen framgang og mestring.

Det er en glede for meg som rektor å få jobbe sammen med engasjerte og motiverte ansatte som liker å jobbe med læring og utvikling. Når vi voksne lærer sammen, så lærer også elevene våre bedre. Dette gjør meg trygg på at hver enkelt elev på Lilleborg skole skal få et godt og trygt læringsmiljø med fokus på elevens beste.

Jeg gleder meg til å treffe alle elever og foresatte og tror at med fokus på et trygt og godt læringsmiljø og et godt skole-hjem samarbeid kan vi få til mye. Sammen utgjør vi en forskjell!

Jeg ser frem til å bli bedre kjent med dere alle!

Med vennlig hilsen
Mona