Verdensdagen for psykisk helsevern

Åshild - helsesykepleier

Dagen er skapt for at man skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Årets tema er «Spør mer – vis interesse og vær nysgjerrig». Alle har behov for å bli sett og å oppleve at andre er nysgjerrig på en og ens meninger for å kjenne seg betydningsfull. Det legger grunnlaget for gode relasjoner og er viktig for vår psykiske helse. Her på Lilleborg skole velger vi å markere verdensdagen for psykisk helse fredag 9.oktober!