Skolebehovsplan for Osloskolen

Det er Oslo kommune sin skolebehovsplan som angir når skoler skal bygges og rehabiliteres. I denne planen (som gjelder perioden 2019-2028) er Lilleborg skole planlagt rehabilitert i 2024. Planen finner du her. Området vårt generelt og Lilleborg skole spesielt er omtalt på sidene 15-18.

Det er verdt å merke seg at skolebehovsplanen er rullerende og justeres jevnlig. Forslag til justert plan (gjelder 2021-2030) kommer ut på høring i april, og vi vet ikke hva som kommer til å stå om Lilleborg skole der. Forslaget vil bli fremlagt for FAU, og skolens driftsstyre vil være høringsinstans og uttale seg på Lilleborg sine vegne om planen.