Skolebehovsplanen

Lilleborg skole

Dette ble presentert for oss via FAU-møte på Teams. Enn så lenge er det ikke avklart hvor elevene skal være under rehabiliteringen. Det planlegges opptart av forprosjekt høsten 2021, og her vil skolen ha brukermedvirkning. Skolen planlegges å ha samme kapasitet etter rehabiliteringen som i dag.