Hovedseksjon

Melding om fravær og beskjeder

Fravær via Skolemelding (app): 
Klikk på "Ny melding" > "Meld fravær".
Velg hvilket barn du skal melde fravær for. 
Velg tidspunkt for fravær, trykk "Send".
 
Melding om fravær sendes så tidlig som mulig, og før første time starter. 
 
Beskjeder via Skolemelding (app):
Klikk på blyanten i verktøylinja
Velg "skriv melding"
Legg til emne
Legg til mottaker(e) fra "kontaktlærer"-
 
Hvis du er usikker hvem som skal ha beskjeden så huker du av for alle. 
 
I bruksanvisningen står det hvordan du laster ned appen
 
 

Bussinformasjon

Påmelding til sommer AKS blir sendt ut uke 24

Påmelding buss for første periode, uke 34 - 39, blir sendt ut uke 24 

Svarfrist for begge påmeldingene er fredag 21.6.

 

Busstider

Busstider 1. - 4.trinn

Busstider 5. - 7.trinn 

Busskoordinator Tuva Leion (telefonnummer kommer)