Åpen telefon for elever på Lilleborg skole

Vi har åpen telefon for alle elever på Lilleborg - hver dag!

Telefontiden er fra 08.00 til 16.00. Har du behov for noen å snakke med, kan du kontakte sosiallærer Eirin på en av disse tre måtene:

Telefon: 23 22 71 76
Mobil: 95 27 75 92
E-post: eirin.beate.ringsbye@ude.oslo.kommune.no