Hovedseksjon

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Foreldre kan melde inn saker via klassekontaktene i de respektive klassene, eller sende en mail til faulilleborgskole@gmail.com

FAU`s oppgaver

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet


FAU ved Lilleborg skole

Leder: Live K. Roaldset

 

Trivsel, inkludering og felleskap

Noe av det viktigste vi foresatte kan bidra med for å skape en trygg og god skole for alle, er å være med å bygge det sosiale fellesskapet. FAU på Lilleborg har derfor utviklet en liten trivselsguide for foresatte, med tips, informasjon og inspirasjon til hvordan vi kan engasjere oss for å bidra til et godt klasse- og skole miljø for barna. 

Trivselsguide for foresatte.pdf

 

Søk FAU om midler til skoletur

FAU har innført en ny støtteordning der alle klasser kan søke om midler til foreldreorganiserte klasseturer. Ordningen starter i 2024 og varer i første omgang ut skoleåret 2026/27. Vi håper mange vil benytte seg av ordningen  et supert tiltak for klassemiljøet! 

Søk støtte her 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Trivselsguide for foresatte