Gul base

Aktivitetsskolen på Lilleborg skole har fire baser: Blå, Lilla, Gul og Oransje.

Gul base
Gul base er for barna som går på 3. trinn på Lilleborg skole. De holder til i hovedbygget, inngang B.

AKS-rommet til Gul base ligger i 3. etasje. 

Baseleder for Gul base: Ingrid Gurholt Rønsen
Telefon Gul base: 90 61 43 31
E-post baseleder: inroa006@osloskolen.no

MorgenAKS
MorgenAKS er nede på Bessa kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på Bessa frem til kl. 08:15. Fra 08:15 følges elevene til klasserommene

Periodeplan

Periodeplanen viser dagsrytmen på AKS og hvilke aktiviteter elevene har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal være forutsigbar for barn, foresatte og ansatte.