Søknad om permisjon

Les om reglement for permisjon fra grunnskolen på Oslo Kommune sine nettsider. På denne adressen finner du også selve skjemaet som skal brukes i søknaden. 

1. Last ned og fyll ut søknaden. 

2. Send inn søknaden til Osloskolens postmottak, postmottak@ude.oslo.kommune.no. Husk å merke e-posten med Lilleborg skole. 

3. Søknaden behandles på skolen. Behandlingstiden er tre uker, så det er viktig å søke i god tid. 

PS: Når foresatte sender dette skjemaet fra sin egen e-postadresse er dette "signatur nok". Det er altså ikke nødvendig å skrive ut skjemaet for å signere det.