Velkommen til AKS på Lilleborg

Aktivitetsskolen er et tilbud om opphold utover skolens undervisningstid for barn i 1.–4. klasse. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass 5. -7. trinn. Aktivitetsskolen skal være en del av skolens helhetlige tilbud til elevene.

Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som reflekterer skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi ønsker å legge forholdene til rette for varierte og læringsstøttende aktiviteter og lek. Leksetid og fordypning i temaer og fagområder er også en del av tilbudet. Det læringsstøttende aktivitetstilbudet skal være ­­­­strukturert og forutsigbart. Vi tilbyr spennende kurs og læringsstøttende aktiviteter.

På Lilleborg aktivitetsskole – "LAKS" – skal alle elever møte engasjerte og omsorgsfulle voksne! Alle barn skal oppleve trygghet, trivsel, toleranse, mestring og tilhørighet på aktivitetsskolen. 

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldrene og AKS ønsker vi hyppige tilbakemeldinger fra dere som foresatte. Ikke nøl med å kontakte baseleder om de har synspunkter eller spørsmål.

Velkommen til AKS på Lilleborg skole!

Lover og retningslinjer