Hovedseksjon

Velkommen til AKS på Lilleborg

Aktivitetsskolen (AKS) er et tilbud om opphold før og etter skolens undervisningstid for barn i 1.–4. klasse. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass 5. -7. trinn. AKS skal være en del av skolens helhetlige tilbud til elevene.

AKS er en alternativ læringsarena som reflekterer skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi ønsker å legge forholdene til rette for varierte og læringsstøttende aktiviteter og lek. Fordypning i tverrfaglige temaer og fagområder er også en del av tilbudet. Det læringsstøttende aktivitetstilbudet skal være ­­­­strukturert og forutsigbart. 

På AKS skal alle elever møte engasjerte og omsorgsfulle voksne. Alle barn skal oppleve trygghet, trivsel, toleranse, mestring og tilhørighet. 

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foresatte og AKS ønsker vi hyppige tilbakemeldinger. Ikke nøl med å ta kontakt med baseleder hvis dere har synspunkter eller spørsmål.

Velkommen til AKS på Lilleborg skole!

Lover og retningslinjer