Strategisk plan

  • Alle skal lære mer. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene er betydelig forbedret.
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.
  • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden fritt for mobbing og vold.
  • Alle elever i Aktivitetsskolen skal få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.

Les mer i skolens strategiske plan.