Hovedseksjon

Strategisk plan 2024-2025

Lilleborg skole

Alle våre 310 elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø hvor tilhørighet og fellesskap er viktige faktorer. I perioden som kommer vil vi derfor ha fokus påfellesskapende didaktikk, og hvordan læringsøktene våre blir trygge læringsfellesskap.Parallelt vil vi jobbe med å utvikle skolens fagplaner, og hvordan vi skal følge opp elevenes læring og trivsel.