Elevrådet

Elevrådet på Lilleborg skole er et demokratisk valgt organ som arbeider for økt læring og trivsel på skolen. Klassene i 4.-7. trinn velger representanter til elevrådet.

Elevene kan melde inn saker via elevrådsrepresentantene i klassene sine. Alle klassene på skolen har jevnlige klassemøter der elevene diskuterer aktuelle saker, melder saker til elevrådet og får tilbakemelding og informasjon om elevrådets arbeid.

Elevrådskontakten på Lilleborg er Julie Sønstebø ( jusoa016@osloskolen.no )

Elevrådet på Lilleborg har et eget årshjul for ulike temaer og aktiviteter gjennom skoleåret. Hvert år arrangerer elevrådet disse aktivitetene:

  • Miljøprisen
  • Vennskaps- og vaffeldagen
  • Slåballturnering

 Benken

Midt i skolegården, foran aulaen, kan du også se skolens vennskapsbenk. Benken kan brukes av alle elever, og man kan sette seg på den hvis man vil ha noen å leke med. Da kan andre elever, Trivselsledere, elevrådet og voksne hjelpe deg inn i lek!

 Aftenposten Junior

Elevrådet fra skoleåret 2014/2015 kom på forsiden av Aftenposten Junior!