Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet på Lilleborg skole er et demokratisk valgt organ som arbeider for økt læring og trivsel på skolen. Klassene på 4.-7. trinn velger representanter til elevrådet.

Elevene kan melde inn saker via elevrådsrepresentantene i klassene sine. Alle klassene på skolen har jevnlige klassemøter der elevene diskuterer aktuelle saker, melder saker til elevrådet og får tilbakemelding og informasjon om elevrådets arbeid.

Elevrådskontakten på Lilleborg i skoleåret 2024-2025 er Maja Strøm Pettersen (maja.pettersen@osloskolen.no). 

Hvert år arrangerer elevrådet disse aktivitetene:

  • Miljøprisen (høst)
  • Turnering (vår)