Elevrådet

Elevrådet på Lilleborg skole er et demokratisk valgt organ som arbeider for økt læring og trivsel på skolen. Klassene i 4.-7. trinn velger representanter til elevrådet.

Elevene kan melde inn saker via elevrådsrepresentantene i klassene sine. Alle klassene på skolen har jevnlige klassemøter der elevene diskuterer aktuelle saker, melder saker til elevrådet og får tilbakemelding og informasjon om elevrådets arbeid.

Elevrådskontakten i ledelsen er Heidi Kase (heidi.kase@ude.oslo.kommune.no).

Hvert år arrangerer elevrådet disse aktivitetene:

  • Miljøprisen
  • Vennskaps- og vaffeldagen
  • Slåballturnering

 Benken

Midt i skolegården, foran aulaen, kan du også se skolens vennskapsbenk. Benken kan brukes av alle elever, og man kan sette seg på den hvis man vil ha noen å leke med. Da kan andre elever, Trivselsledere, elevrådet og voksne hjelpe deg inn i lek!

 Aftenposten Junior

Elevrådet fra skoleåret 2014/2015 kom på forsiden av Aftenposten Junior!