Elevrådet

Elevrådet på Lilleborg skole er et demokratisk valgt organ som arbeider for økt læring og trivsel på skolen. Klassene på 4.-7. trinn velger representanter til elevrådet.

Elevene kan melde inn saker via elevrådsrepresentantene i klassene sine. Alle klassene på skolen har jevnlige klassemøter der elevene diskuterer aktuelle saker, melder saker til elevrådet og får tilbakemelding og informasjon om elevrådets arbeid.

Elevrådskontakten på Lilleborg i skoleåret 2020-2021 er Kristine Salamonsen (krists2109@osloskole.no). 

Elevrådet på Lilleborg har et eget årshjul for ulike temaer og aktiviteter gjennom skoleåret. Hvert år arrangerer elevrådet disse aktivitetene:

  • Miljøprisen (høst)
  • Turnering (vår)

Elevrådet har to ganger hvert skoleår erfaringsutveksling med elevrådet på Nordpolen skole.

 Benken

Midt i skolegården, foran aulaen, kan du også se skolens vennskapsbenk. Benken kan brukes av alle elever, og man kan sette seg på den hvis man vil ha noen å leke med. Da kan andre elever, trivselsledere, elevrådet og voksne hjelpe deg inn i lek!

 Aftenposten Junior

Elevrådet fra skoleåret 2014/2015 kom på forsiden av Aftenposten Junior!