Hovedseksjon

Rutiner for skade i skoletiden

Skolen melder skaden til NAV. Foresatte får kopi i posten og etterhvert et vedtak fra NAV. Les mere her