Hovedseksjon

Lesing

Skolen har utarbeidet en leseplan som brukes i undervisningen. Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen. Det leses i alle fag, og alle lærere er leselærere. En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for å sikre god progresjon for den enkelte elev. Skolens plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon skal tydeliggjøre ambisjoner og gi retning for innsatsen.

Målet med planen er at elevene skal:

  • utvikle gode lesestrategier og bruke de hensiktsmessig
  • utvikle språklige ferdigheter
  • bli engasjert og ha ambisjoner for lesing
  • lese med god forståelse