Helsesøster

Skolehelsetjenesten bydel Sagene/Lilleborg skole:

Helene Bakken er en støtte for den enkelte elev ved behov i samarbeid med skolen. Helsesøster er ansatt i Sagene bydel og har også kontakt med Familiens hus, barnevern, fastlege, PPT, BUP, fysioterapeut og andre.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Helseopplysning, både individuelt, i grupper og hele klasser
 • Elev- og foreldreveiledning
 • Helseundersøkelse
 • Syn- og hørselsundersøkelse
 • Vaksinasjon
 • Vekt- og høydemåling

Temaer elev og foresatte kan ta opp med skolehelsetjenesten:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Kosthold
 • Søvn
 • Tannhelse
 • Kropp/pubertet
 • Trivsel
 • Andre temaer du ønsker å snakke om

 

Med vennlig hilsen

Helene Bakken

Helsesøster Lilleborg skole

Telefon: 982 51 826

Mandag-torsdag 08:30-14:30