Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne

Skolehelsetjenesten bydel Sagene/Lilleborg skole:

Helsesykepleier Åshild Tåga Heggen 

E-post: ashildtaga.heggen@bsa.oslo.kommune.no

Telefon: 45 97 18 79

 

Helsesykepleier Helene Bakken 

E-post: helenemargrethe.bakken@bsa.oslo.kommune.no

Telefon: 982 51 826

 

Åshild er tilstede på skolen hver dag. Helene er tilstede tirsdager, samt etter avtale.

Vi vil gjerne hjelpe alle som trenger det, men husk at det er fint å gjøre en avtale på forhånd! Enten si ifra til en lærer at man ønsker å snakke med oss, eller si ifra hvis dere møter oss ute i friminuttene..  

Helsesykepleier er en støtte for den enkelte elev ved behov i samarbeid med skolen. Helsesykepleieren (det som før het helsesøster) er ansatt i Sagene bydel og har også kontakt med Familiens hus - Oslohjelpa bydel Sagene, barnevern, fastlege, PPT, BUP, fysioterapeut og andre.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Helseopplysning, både individuelt, i grupper og hele klasser
 • Elev- og foreldreveiledning
 • Helseundersøkelse
 • Syn- og hørselsundersøkelse
 • Vaksinasjon
 • Vekt- og høydemåling


Temaer elev og foresatte kan ta opp med skolehelsetjenesten:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Kosthold
 • Søvn
 • Tannhelse
 • Kropp/pubertet
 • Trivsel
 • Andre temaer du ønsker å snakke om


Les mer om skolehelsetjenesten: