Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Helsesykepleier Åshild Tåga Heggen 

E-post: ashildtaga.heggen@bsa.oslo.kommune.no
Telefon: 45 97 18 79

Åshild er på skolen hver dag. 

Jeg vil gjerne hjelpe alle som trenger det, men husk at det er fint å gjøre en avtale på forhånd! Enten si ifra til en lærer at man ønsker å snakke med meg, eller si ifra hvis dere møter meg ute i friminuttene.

 

Mitt tilbud:

 • Helseopplysning, både individuelt, i grupper og hele klasser
 • Elev- og foreldreveiledning
 • Helseundersøkelse
 • Syns- og hørselsundersøkelse
 • Vaksinasjon
 • Vekt- og høydemåling

Temaer du kan spørre om:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Kosthold
 • Søvn
 • Tannhelse
 • Kropp/pubertet
 • Trivsel
 • Andre temaer du ønsker å snakke om

Hvem er vi i skolehelsetjenesten? 

Helsesykepleier er en støtte for den enkelte elev ved behov i samarbeid med skolen. Helsesykepleieren (det som før het helsesøster) er ansatt i Sagene bydel og har også kontakt med barnevern, fastlege, PPT, BUP, fysioterapeut og andre.

Les mer om skolehelsetjenesten: