Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten bydel Sagene/Lilleborg skole:

Helene Bakken (Er på skolen hver dag. Husk å gjøre avtaler på forhånd!)

E-post: helenemargrethe.bakken@bsa.oslo.kommune.no

Telefon: 982 51 826

Helsesykepleier er en støtte for den enkelte elev ved behov i samarbeid med skolen. Helsesykepleieren (det som før het helsesøster) er ansatt i Sagene bydel og har også kontakt med Familiens hus - Oslohjelpa bydel Sagene, barnevern, fastlege, PPT, BUP, fysioterapeut og andre.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Helseopplysning, både individuelt, i grupper og hele klasser
 • Elev- og foreldreveiledning
 • Helseundersøkelse
 • Syn- og hørselsundersøkelse
 • Vaksinasjon
 • Vekt- og høydemåling


Temaer elev og foresatte kan ta opp med skolehelsetjenesten:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Kosthold
 • Søvn
 • Tannhelse
 • Kropp/pubertet
 • Trivsel
 • Andre temaer du ønsker å snakke om


Les mer om skolehelsetjenesten: