Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne

 

Helsesykepleier Åshild Tåga Heggen 

E-post: ashildtaga.heggen@bsa.oslo.kommune.no
Telefon: 45 97 18 79

Helsesykepleier Helene Bakken 

E-post: helenemargrethe.bakken@bsa.oslo.kommune.no
Telefon: 982 51 826

Åshild er på skolen hver dag. Helene er tilstede tirsdager og torsdager, samt etter avtale.

Vi vil gjerne hjelpe alle som trenger det, men husk at det er fint å gjøre en avtale på forhånd! Enten si ifra til en lærer at man ønsker å snakke med oss, eller si ifra hvis dere møter oss ute i friminuttene..  

Vi tilbyr:

 • Helseopplysning, både individuelt, i grupper og hele klasser
 • Elev- og foreldreveiledning
 • Helseundersøkelse
 • Syn- og hørselsundersøkelse
 • Vaksinasjon
 • Vekt- og høydemåling

Temaer du kan spørre om:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Kosthold
 • Søvn
 • Tannhelse
 • Kropp/pubertet
 • Trivsel
 • Andre temaer du ønsker å snakke om

Hvem er vi? 

Helsesykepleier er en støtte for den enkelte elev ved behov i samarbeid med skolen. Helsesykepleieren (det som før het helsesøster) er ansatt i Sagene bydel og har også kontakt med Familiens hus - Oslohjelpa bydel Sagene, barnevern, fastlege, PPT, BUP, fysioterapeut og andre.

Les mer om skolehelsetjenesten: