Hovedseksjon

Lilla base

Aktivitetsskolen på Lilleborg skole har fire baser: Blå, Lilla, Gul og Oransje.

Lilla base
Lilla base er for elevene som går på 2.trinn på Lilleborg skole. 

 
Telefon Lilla base: 90 61 43 31
E-post: ingrid.ronsen@osloskolen.no

 

Periodeplan

Periodeplanen viser dagsrytmnen på AKS og hvilke aktiviteter elevene har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal være  forutsigbar for elever, foresatte og ansatte.

 

Periodeplan Lilla base