Lilla base

Aktivitetsskolen på Lilleborg skole har fire baser: Blå, Lilla, Gul og Oransje.

Lilla base
Lilla base er for elevene som går på 2.trinn på Lilleborg skole. De holder til i hovedbygget, inngang A, i underetasjen.

Baseleder for Lilla base: Renate Olsen 
Telefon Lilla base: 90 61 28 54
E-post baseleder: Renate.olsen@osloskolen.no 

MorgenAKS
MorgenAKS er nede på Bessa kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på Bessa frem til kl. 08:15. Fra 08:15 blir elevene fulgt til klasserommene

Periodeplan

Periodeplanen viser dagsrytmnen på AKS og hvilke aktiviteter elevene har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal være  forutsigbar for elever, foresatte og ansatte.