Hovedseksjon

Rehabilitering av Lilleborg skole

Skolen

Fra august 2024 til desember 2026 flytter skolen midlertidig inn i FO-bygget på Huseby. 

AKS skal også være lokalisert på FO gjennom rehabiliteringsperioden, både morgen-AKS og etter skoletid. 

Les mer om rehabiliteringen i Nyhetsbrev nr 1 og 2.

Det er Backe Stor-Oslo som skal stå for rehabiliteringen av skolen.