Hovedseksjon

Handlingsplan for et godt skolemiljø

Lilleborg skole jobber forebyggende for å hindre krenkende atferd. Der det ikke er tilstrekkelig, er vi tett på. Vi jobber systematisk i samarbeid med involverte parter for å avdekke uønskede hendelser for så å kunne håndtere saken og komme frem til en god løsning. Det er skolens ansvar å undersøke og stoppe krenkende atferd. Vi har tydelige rutiner og sanksjoner i forhold til dette. Alle som er ansatt på Lilleborg skole har en handlingsplikt i forhold til å gjøre undersøkelser, varsle skolens ledelse og til å gripe inn når krenkende atferd skjer.