Åpningstider

 - MorgenAKS er på Bessa kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på Bessa frem til 08:15. Vi serverer frokost på vanlige skoledager.
Fra 08:15 til 08:30 leker vi ute.

 

 - Etter skoletid: Fra skolen slutter til kl. 17:00

   Kl. 16:45 skal alle barn være hentet. AKS og lokalene stenger presis kl.17:00 hver dag.

Vi ber om respekt for våre åpningstider. Dersom det likevel skulle forekomme at barn hentes for sent gjentatte ganger, kan det medføre oppsigelse av plassen.

AKS holder åpent fra kl.07.30 - 17.00 i alle skolens ferier og fridager. Det sendes ut egen påmelding til slike dager. Juli måned og alle helligdager holder vi stengt.