Trivselsprogrammet

Trivselslederne blir nominert hvert semester. De blir kurset i regi av Trivselsprogrammet, både i aktiviteter de kan arrangere og i å ta sosialt ansvar.

Trivselsledere skal legge til rette for lek og inkludering gjennom hele skoleåret. De har ansvar for at utstyret og lekene blir benyttet rettferdig. Målet med Trivselsprogrammet er å gi elevene varierte aktiviteter og lek i storefri, og Lilleborg skole opplever at Trivselsprogrammet har en forebyggende effekt i forhold til konflikter og utestenging. Dette skal forhåpentligvis føre til økt trivsel, mer vennlighet og økt respekt mellom elevene. Trivselslederne har ansvar aktiviteter mandag til torsdag hver uke gjennom skoleåret.

Les mer på trivselsprogrammets nettsider.