Hovedseksjon

Trivselsprogrammet

Trivselslederne blir nominert hvert semester. De blir kurset i regi av Trivselsprogrammet, både i aktiviteter de kan arrangere og i å ta sosialt ansvar.

Trivselsledere skal legge til rette for lek og inkludering gjennom hele skoleåret. De har ansvar for at utstyret og lekene blir benyttet rettferdig. Målet med Trivselsprogrammet er å gi elevene varierte aktiviteter og lek i storefri, og Lilleborg skole opplever at Trivselsprogrammet har en forebyggende effekt i forhold til konflikter og utestenging. Dette skal forhåpentligvis føre til økt trivsel, mer vennlighet og økt respekt mellom elevene. Trivselslederne har ansvar for aktiviteter i skolegården tirsdager og torsdager.

Les mer på trivselsprogrammets nettsider.