Overgang til ungdomsskole

Lilleborg skole avgir i utgangspunktet elever til Bjølsen skole ved overgang til ungdomsskolen. Det vil si at elever som har nærskolevedtak til Lilleborg skole blir overført til Bjølsen dersom det ikke søkes annen skole. Det er sendt brev om dette til alle elever dette gjelder.

Elever som har adresse tilhørende andre skoler blir tilbakeført bostedsskolen og har mottatt brev om dette.

Ønskes en annen skole enn bostedsskolen, sendes søknad direkte til denne skolen.