Hovedseksjon

Overgang til ungdomsskole

Elever som har nærskolevedtak til Lilleborg skole blir overført til Bentsebrua skole dersom det ikke søkes annen skole. Det sendes brev om dette til alle elever det gjelder.

Elever som har adresse tilhørende andre skoler blir tilbakeført bostedsskolen og mottar brev om dette.

Ønskes en annen skole enn bostedsskolen, sendes søknad direkte til den skolen.

Les mere informasjon fra Osloskolen: Slik søker du om skolebytte i grunnskolen