Hovedseksjon

Fellessamlinger og tradisjoner

Gjennomføringen er med jevne mellomrom tatt opp med FAU for at vi skal kunne ha en felles forståelse om hva det innebærer for de trinnene som deltar aktivt på samlingene. Til jul bidrar 3. trinn med julespill i kirken og innslag til forestilling i aulaen, og til påske er det 6. trinn som har tilsvarende oppdrag.

Som skole starter vi øving til påske- og julesamlingene en tid i forveien. Lærerne orienterer om dette gjennom ukeplanen. I henhold til Utdanningsdirektoratets anbefaling sender skolen også i løpet av høstsemesteret hvert år hjem et avkrysningsskjema som gjelder for samlingene, samt øving, til både jul og påske for henholdsvis 3. og 6. trinn.

Oversikt over fellessamlinger

Ansvar

Fellessamling

1.trinn

Lucia tog 13. desember

2. trinn + elevråd

FN markering i aulaen 24. oktober.

3. trinn

Julegudstjeneste i Torshov kirke og innslag til julesamling i aulaen.

Komité

Julesamling i aulaen

4. trinn

Juleforestilling i aulaen.

5. trinn

Sommeravslutning i aulaen

6. trinn

Påskegudstjeneste i Torshov kirke og  innslag til påskesamling i aulaen.

Komité

Påskesamling i aulaen

7. trinn

Markedsdag. Innsamling til SOS barnebyer; Ngabu i Malawi.

Elevrådet

Utdeling av miljøprisen før jul.

På Lilleborg har vi tydelige forventninger til elevene som er publikum på fellessamlinger.