Hovedseksjon

Lilleborgsangen

Som regel står vi opp med solen, 

vi barna som på Torshov bor.

Så går vi fort avsted til skolen, 

men først en liten klem til mor.

 

Der ligger Lilleborg og venter,

det er på Lilleborg vi går.

Og alle barna, gutter, jenter, 

vi er så stolt av skolen vår. 

 

På Lilleborg er godt å være, 

vi ser på skolen som et hjem. 

Et sted hvor meget er å lære,

for den som vil i verden frem. 

 

Kom, la oss bruke skoletiden,

den kommer ikke mere igjen.

Så slipper vi å angre siden,

når vi blir voksne, kvinner, menn. 

 

Ja, Lilleborg er alle glad i,

vår beste takk skal skolen ha. 

Og skolens dag er annen mai, 

hurra - hurra - hurra - hurra!