Kontakt AKS

Undervisningsinspektør- AKS: Kristin Selstad
Tlf. 23227181
E-post: 
kristin.selstad@ude.oslo.kommune.no  

 

Baseleder Blå base og Lilla base: Renate Olsen
Telefon Blå base (1.trinn):
90 61 28 54
Telefon Lilla base (2.trinn): 90 61 43 31
E-post: renato1305@osloskolen.no

 

Baseleder Gul base og Oransje base: Ingrid Gurholt Rønsen
Telefon Gul base (3.trinn):
90 63 80 62
Telefon Oransje base (4.trinn): 90 61 47 07
E-post: inroa006@osloskolen.no