Kontakt AKS

AKS-kontoret:

AKS-leder: Kristin Selstad

Tlf: 23227181
kristin.selstad@ude.oslo.kommune.no    

Basene

Se egen oversikt til høyre / under. 

 

Blå base (1. trinn)

Baseleder: Renate Olsen

Tlf: 90 61 28 54

renato1305@osloskolen.no

 

Lilla base (2. trinn)

Baseleder: Renate Olsen

Tlf: 90 61 43 31

renato1305@osloskolen.no

 

Gul base (3. og 4. trinn)

Baseleder: Ingrid Gurholt Rønsen

Tlf - 3 trinn: 90 63 80 62

Tlf - 4 trinn: 90 61 47 07

inroa006@osloskolen.no