Kontakt AKS

Undervisningsinspektør- AKS: Kristin Selstad
Tlf. 23227181
E-post: 
kristin.selstad@osloskolen.no   

 

Baseleder Blå base og Lilla base: Renate Olsen
Telefon Blå base (1.trinn): 90 61 47 07 

Telefon Lilla base (2.trinn): 90 61 28 54

 

Baseleder Gul base og Oransje base: Ingrid Gurholt Rønsen
Telefon Gul base (3.trinn): 90 61 43 31

Telefon Oransje base (4.trinn): 90 63 80 62