Hovedseksjon

Oransje base

Aktivitetsskolen på Lilleborg skole har fire baser: Blå, Lilla, Gul og Oransje.

Oransje base
Oransje base er for barna som går på 4. trinn på Lilleborg skole.

 

Telefon Oransje base: 90 61 47 07
E-post: ingrid.ronsen@osloskolen.no 

 

Periodeplan

Periodeplanen viser dagsrytmen på AKS og hvilke aktiviteter elevene har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal være forutsigbar for elever, foresatte og ansatte.

 

Periodeplan Oransje base