Oransje base

Aktivitetsskolen på Lilleborg skole har fire baser: Blå, Lilla, Gul og Oransje.

Oransje base
Oransje base er for barna som går på 4. trinn på Lilleborg skole. De holder til i hovedbygget, inngang B,

3. etasje/ Aulaen.

Baseleder for Oransje base: Ingrid Gurholt Rønsen
Telefon Oransje base: 90 63 80 62
E-post baseleder: inroa006@osloskolen.no

MorgenAKS
MorgenAKS er nede på Bessa kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på Bessa frem til kl. 08:15. Fra 08:15 følges elevene til klasserommene

Periodeplan

Periodeplanen viser dagsrytmen på AKS og hvilke aktiviteter elevene har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal være forutsigbar for elever, foresatte og ansatte.

 

Periodeplan Oransje base