Hovedseksjon

Klubben

Etter mange år som AKS-representanter og AKS-entusiaster, er engasjementet ofte rettet mot organisert lek eller voksenstyrt lek og behovet for frilek og fri utfoldelse. AKS er et tilbud for barn i alle aldre, og med alle personligheter. Barn utvikler seg i forskjellige stadier, og vårt tilbud skal møte de forskjellige behovene. 

 

Vårt fokus er et tilbud hvor barna kan ha medbestemmelse i aktivitetene. De voksne er tilstede, guider barna sosialt og hjelper dem å finne og utfolde sine interesser. Samtidig er AKS en lekearena for barna, hvor de selv kan få bestemme om de vil være med på aktivitetene. Vi tilrettelegger for læring gjennom lek, glede og bevegelse. Vårt tilbud tar utgangspunkt i temaområdene knyttet opp mot rammeplanen.

KLUBBEN: Organiseres som felles aktiviteter hver dag fra 15.00-16.00 for 2.-4.trinn:

Kort fortalt betyr tilbudet at vil tilbyr aktiviteter på tvers av trinnene gjennom en struktur vi kaller for "KLUBBEN". Vi har jevnlige barnemøter, hvor barna kommer med tilbakemeldinger, ønsker og forslag til forskjellige aktiviteter de ønsker å få med i KLUBBEN.

Det betyr i praksis at barna selv kan velge å melde seg på aktivitetene de ønsker. Slik kan vi tilby flere forskjellige aktiviteter hver dag både inne og ute. Dette er voksenstyrte aktiviteter, som er frivillige for barna å være med på. Barna skal selv melde seg på klubben. De skal også melde fra til de voksne hvis de bytter aktivitet i løpet av tiden.