Blå base

Aktivitetsskolen på Lilleborg skole har fire baser: Blå, Lilla, Gul og Oransje.

Blå base
Blå base er for elever som går på 1.trinn på Lilleborg skole. De holder til i hovedbygget, inngang B, 1.etasje.

Baseleder for Blå base: Renate Olsen
Telefon Blå base: 90 61 47 07
E-post baseleder: renato1305@osloskolen.no

MorgenAKS
MorgenAKS er på Blå base kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på basen frem til kl. 08:15. Fra 08:15 følges elevene til klasserommene

 

Periodeplan

Periodeplanen viser dagsrytmen på AKS og hvilke aktiviteter elevene har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal være forutsigbar for elever, foresatte og ansatte.