Hovedseksjon

Blå base

Aktivitetsskolen på Lilleborg skole har fire baser: Blå, Lilla, Gul og Oransje.

Blå base
Blå base er for elever som går på 1.trinn på Lilleborg skole. 

Telefon Blå base: 90 61 28 54
E-post: ingrid.ronsen@osloskolen.no

 

 

Periodeplan

Periodeplanen viser dagsrytmen på AKS og hvilke aktiviteter elevene har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal være forutsigbar for elever, foresatte og ansatte.

 

 

Periodeplan Blå base