Hovedseksjon

Vår profil

Skoleport i sol liggende

Skolen har 70 ansatte.

Skolens visjon

Vår visjon er: "Sammen om læring, vennskap og fellesskap".

Lilleborg skole har ambisjoner på egne og elevenes vegne. Elevene skal ha et trygt og positivt læringsmiljø. Vi har fokus på kunnskap i basisfagene, mestring av grunnleggende ferdigheter og vurderingsarbeid.

Hjem–skole samarbeid

Dialog med de foresatte vektlegges. Støtte fra foresatte samt formidling av felles forventninger overfor elevene stimulerer til læring og trivsel. I timene brukes en felles undervisningsstandard som bidrar til å sikre god struktur med faglige utfordringer og sjekk underveis av hva elevene har lært.

Etter prøver og kartlegginger informerer vi foresatte, følger opp resultatene og setter individuelle mål for videre læring. Hver enkelt elev blir sett og opplever at det er lov å prøve og feile. Det er god kultur blant elevene å vise at de gjør sitt beste på skolen.

Skolens historie 

Lilleborg skole feiret 125-årsjubileum i 2023, og bygningene hører til blant Oslos eldste skolebygg. Elevtallet har variert opp gjennom årene. Høsten 1898, da skolen åpnet, var det hele 1132 elever her fordelt på 34 klasser.  

Skolen har alltid vært en viktig del av nærmiljøet på Torshov, og mange har gode minner fra sin tid som elever ved skolen. Flere av dagens elever har foreldre, besteforeldre og til og med oldeforeldre som har gått her.

Les mer om Lilleborg skoles historie.