Hovedseksjon

Veiledning skole–hjem

 
"Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt. På samme måte følger det som skjer hjemme med dem til skolen.
Derfor har Oslo kommune laget en egen Oslostandard for hjem–skolesamarbeid.
Standarden sier hva du kan forvente av din skole og hvordan du som foresatt kan bidra, både i den daglige oppfølgingen av barnet ditt og i skolens samarbeidsorganer som Foreldrerådenes Arbeidsutvalg (FAU)
og skolemiljøutvalget. Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) har dessuten flere gode råd om samarbeid mellom hjem og skole: https://oslokfu.no/ 
 
Alle elever skal ha det godt når de er på skolen. De skal oppleve trygghet, inkludering, forventinger og tillit. For å få det til, må vi skape et godt samarbeid mellom hjem og skole. Som skolebyråd – og som foresatt til
barn i Osloskolen – vet jeg at et godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende, ikke bare for elevenes trivsel på skolen, men også for deres motivasjon og læring. Samarbeidet er like viktig i 1. klasse som det er siste
året på videregående skole."

- Tone Tellevik Dahl,
Tidligere byråd for oppvekst og kunnskap