Ordensregler

Det er den aller viktigste ordensregelen på skolen vår. Her kan du lese skolens ordensreglement. 

Skolen følger også Osloskolens sentrale ordensreglement.