Hovedseksjon

Leksehjelp

Alle elevene har tilbud om leksehjelp på skolen, og vi oppfordrer alle til å delta. Det er assistentene på 1. – 4. trinn som hjelper til med leksene, og klassenes egne lærere på 5. – 7. trinn. Mer informasjon om dette kan finnes på klassenes ukeplaner.

Lekser er øving på oppgaver som er gjennomgått på forhånd. Det er med andre ord sammenheng mellom undervisningen og tilbudet om leksehjelp. Det er lærerne som gir lekser, og det er lærerne som følger opp og gir tilbakemelding.

Mange av våre elever benytter seg av leksehjelpen. I tillegg til at de får ekstra tid sammen med medelever i klassen, har de også mulighet for å spørre om hjelp av lærer eller assistent.

På alle trinn er det behov for å gjøre lekser hjemme også. Det er en fin anledning for alle foreldre til å samtale med egne barn om det de lærer på skolen. Foreldrene bør også sjekke at leksene er gjort, slik at den enkelte elev møter best mulig forberedt på skolen.