Tradisjoner og fellessamlinger

Lilleborg skole har fra lang tid tilbake tradisjon for å arrangere jule- og påskegudstjenester i samarbeid med Torshov kirke og parallelle arrangementer i skolens aula. Som skole legger vi vekt på at det blir likeverdige samlinger.

Gjennomføringen er med jevne mellomrom tatt opp med FAU for at vi skal kunne ha en felles forståelse om hva det innebærer for de trinnene som deltar i kirken i forbindelse med høytidene. Til jul bidrar 3. trinn og til påske er det 6. trinn som bidrar i kirken. Lilleborg skole minner om at det er anledning til å melde om fritak fra deltakelse i gudstjenester. Fritaket kan også meldes i forbindelse med øving.

Som skole starter vi øving til påske- og julearrangementer en tid i forveien. Lærerne orienterer om dette gjennom ukeplanen, og foresatte kan på den måten melde fra innen en rimelig frist om eleven skal til Torshov kirke eller i aulaen. Vi gis dermed også mulighet til å få oversikt, og ha et tilbud til elever på 3. og 6. trinn når det er øving til gudstjeneste.

Mer informasjon om fritak fra opplæringen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hvert klassetrinn ved skolen ansvar for et fellesarrangement. Dette er tradisjoner skapt over tid; de er samlende og forutsigbare for elevene. Hvert enkelt trinn bidrar til vårt skolemiljø, og hver enkelt elev gis mulighet til å samhandle med medelever og kan gjøre det lille ekstra som betyr noe for alle. Våre elever får trening i fremføringer og stå på en scene, men vel så viktige er de i rollen som et godt publikum.

Dette er våre fellessamlinger og forventninger: 

 

Ansvar 

Fellessamling 

1.trinn 

Lucia-tog 13. desember 

2. trinn + elevråd 

FN-markering i aulaen 24. oktober.  

3. trinn 

Julegudstjeneste i Torshov kirke og julesamling i aulaen. 

4. trinn 

Juleforestilling i aulaen. 

5. trinn 

Sommeravslutning i aulaen 

6. trinn 

Påskegudstjeneste i Torshov kirke og påskesamling i aulaen. 

7. trinn 

Markedsdag. Innsamling til SOS barnebyer; Ngabu i Malawi. 

Elevrådet 

Utdeling av miljøprisen før jul. 

Vi har også tydelige forventninger til elevene som er publikum på slike fellessamlinger.