Hovedseksjon

Tradisjoner og fellessamlinger

Lilleborg er en skole med lang historikk og  har etablerte fellessamlinger hvor vi samler skolens elever, ansatte og foresatte til gode fellesopplevelser.

Hvert klassetrinn har ansvar for et fellesarrangement, noe som er med på å bygge et godt skolemiljø hvor hver enkelt elev gis mulighet til å samhandle med medelever og kan gjøre det lille ekstra som betyr noe for alle. Våre elever får også trening i  å fremføre, stå på en scene og ikke minst god trening i å være et godt publikum.

Dette er våre fellessamlinger:

Ansvar 

Fellessamling 

1.trinn 

Lucia-tog 13.12/lysfest 

2. trinn 

FN-markering 24. oktober

3. trinn 

Julemarkering i kirken og på skolen

4. trinn 

Juleforestilling 

5. trinn 

Sommeravslutning (for elevene siste skoledag)

6. trinn 

Påskemarkering

7. trinn 

Markedsdag. Innsamling til et ideelt formål bestemt av elevrådet

   

 

Skolen har felles sommeravslutning for 1.-6.trinn. 7.trinn har egen sommeravslutning siste uken før skoleslutt.