Hovedseksjon

Trivsel på Lilleborg skole

Jubileumsfeiring

 I det arbeidet har vi fått en ny visjon for skolen: Sammen om læring, vennskap og fellesskap.

Vi har hatt fokus på å skape et trygt og godt skolemiljø gjennom inkludering, faglig og sosialt. Dette arbeidet skal gjennomsyre hele skoledagen.

Vi jobber for at du som elev på Lilleborg skole skal ha et trygt og godt læringsmiljø hvor alle inkluderes. 
Vi jobber for at du som foresatt på Lilleborg skole skal være trygg på at vi ivaretar barnet ditt på en best mulig måte.

Vi jobber for at du som ansatt på Lilleborg skole skal oppleve en inspirernde arbeidsplass med fokus på trivsel, samarbeid og utvikling.

 

Trivselsregler

Medansvar:

  • Jeg er en god skolevenn
  • Jeg tar vare på skolen vår

Inkludering:

  • Jeg snakker hyggelig til alle
  • Jeg inkluderer andre i lek og aktiviteter

Respekt:

  • Jeg følger regler i lek og fysiske aktiviteter
  • Jeg hører på andre når de snakker

Vi Lilleborgere

  • Gjør hverandre gode
  • Hjelper hverandre
  • Verdsetter ulikheter
  • Viser raushet