Rutiner på AKS

informasjonsrutiner

Informasjonsrutiner

Dere vil jevnlig motta informasjon om aktiviteter, tiltak, endringer etc.

Vi benytter følgende informasjonskanaler:

Skolemelding
E-post 
Skolens hjemmeside
Lilleborg AKS sin Facebookside -kommer snart
Foreldremøter