Rutiner på LAKS

Innkryss:

MorgenLAKS
Som en del av heldagstilbudet har vi MorgenLAKS for alle elevene med helplass på AKS. MorgenLAKS er fra kl. 07:30 - 08:30. Vi holder til nede på Bessa frem til 08:15. Fra 08:15 til 08:30 leker vi ute. Barna som benytter seg av MorgenLAKS krysser seg inn når de kommer.

For å trygge de yngste elevene, følger AKS ansatte alltid med 1. trinnselevene til Lillegården, og har her tilsyn frem til skolen starter.

Etter skoletid- Når skolen er ferdig og LAKS starter
Når barna er ferdige på skolen vil en LAKS veileder komme til klasserommene. Her ropes alle opp, og de barna som skal være på AKS krysses inn, samt dagens tilbud og beskjeder gjennomgås.

 

Henterutiner:

Resepsjon og utkrysning
Vi har resepsjon og utkrysning ved inngang B. Resepsjonen er bemannet av en ansatt ved aktivitetsskolen i tidsrommet 14.00-17.00. Ved resepsjonen vil du også finne informasjon og oversikt over dagens kurs, aktiviteter og bruksrom.

Alle må innom «resepsjon og utkryss» for å krysse ut sitt barn før de forlater skolens område. Når barnet er krysset ut, er barnet ferdig for dagen. AKS har kun ansvar for barn som ikke er krysset ut!

Du må selv komme inn og hente barnet ditt, og ikke ringe for å be oss sende barnet ut. Dette er i første rekke av sikkerhetsmessige grunner.

Faste avtaler / beskjeder
Beskjeder fra hjemmet til LAKS skal alltid gis skriftlig til basen, på SMS, skolemelding eller e-post.

Faste avtaler sendes til baseleder ved den enkelte base. Barn uten skriftlige, faste avtaler i forkant vil ikke bli sendt hjem.

Enkeltbeskjeder for basene sendes på SMS til basetelefonen. Dette gjelder for eksempel når barnet skal bli med noen hjem, blir hentet av andre enn normalt, (f. eks. vennegrupper, bursdager), endringer av faste rutiner og tider, eller skal gå hjem selv.  

Vi gjør oppmerksom på at beskjeder for samme dag må sendes på SMS før 13:30. Ved nødstilfeller kan dere sende SMS eller ringe til basetelefonen og vi tar kontakt så raskt som mulig.

Garderobe og Basene:

Vi har sambruk med skolen
Alle barn, ansatte og foresatte har ansvar for å holde garderobene ryddig. Vi går jevnlig gjennom rydderutinene med barna. Vi ønsker at alle bidrar til en ren og oversiktlig skole.

Rydde
Alle barn skal rydde etter seg når de blir hentet/går hjem. Både personalet og foresatte har ansvaret for at barna gjøres kjent med disse rutinene.

Skiftetøy
Alle barna må ha ekstra skiftetøy hengende på plassen sin. Innesko er viktig, samt ekstra sokker og nok skiftetøy. Helst bestående av:

 

-Lue-votter-skjerf/ bøff-regntøy-støvler-innesko-sokker-et sett skift-utebukse-ullsokker

 

Gjenglemt tøy
Gjenglemt klær samles i egne kasser. Disse finner du ved inngang A og B. Kasser med gjenglemt tøy tømmes siste fredag hver måned.

Vi oppbevarer gjenglemt tøy frem til sesongavslutning jul/ sommer.

Mobiltelefon / telefon klokke
Vi vil minne om at skolens ordensregler for mobiltelefon også gjelder i AKS-tiden. Barna skal ikke benytte seg av egne tlf. i AKS- tiden, se skolens ordensreglement.

Mat på AKS:

MorgenLAKS
Vi serverer frokost på Bessa vanlige skoledager fra kl. 07.30-08.15

Etter skolen
Vi serverer varm mat på Bessa etter skolen hver dag, i tidsrommet fra skoleslutt til kl. 15.00. Maten som serveres på Aktivitetsskolen er et mellommåltid og supplement. Hvis barna ikke skulle like maten på menyen, eller opplever at det ikke er nok mat, må det medbringes to matpakker. En for skole og en for AKS. 

Allerigier og medisiner
Det er viktig at vi har oversikt over allergier og eventuelle behov for fast bruk av medisiner! Snakk med oss om dette. Foresatte er ansvarlige for å fornye medikamenter og oppdatere skole og AKS ved eventuelle endringer i innstrukser.

Tilbakemeldinger
Vi ønsker hele tiden å forbedre tilbudet vårt. Tilbakemeldinger fra dere er derfor viktige for oss. Ta gjerne opp saker med oss direkte, eller med FAU sin AKS-gruppe, slik at vi bedre kan tilrettelegge tilbudet. 

Tilbakemeldinger kan også gjøres skriftlig, på e-post til baseleder, undervisningsinspektør for AKS eller skolens rektor.

informasjonsrutiner

Informasjonsrutiner

Dere vil jevnlig motta informasjon om aktiviteter, tiltak, endringer etc.

Vi benytter følgende informasjonskanaler:

Skolemelding
E-post 
Skolens hjemmeside
Lilleborg AKS sin Facebookside -kommer snart
Foreldremøter