Hovedseksjon

Rutiner på AKS

Innkryss:

Etter skoletid
Når elevene er ferdige på skolen vil en AKS-veileder komme til klasserommene. Her ropes alle opp, og de elevene som skal være på AKS krysses inn, samt dagens tilbud og beskjeder gjennomgås.

 

Henterutiner:                                                                                              Elevene meldes på faste bussavganger fra FO-Torshovgata. Det er egne assistenter på bussene som har ansvaret for at elevene krysses ut. Elever som skal gå hjem selv når bussen ankommer Torshov må ha en skriftlig avtale. 

Garderobe og basene:

Vi har sambruk med skolen
Alle elever og ansatte har ansvar for å holde garderobene ryddig. Vi går jevnlig gjennom rydderutinene. Vi ønsker at alle bidrar til en ren og oversiktlig skole.

Rydde
Alle elever skal rydde etter seg når de går hjem. Både personalet og foresatte har ansvaret for at elevene gjøres kjent med disse rutinene.

Skiftetøy
Alle elevene må ha ekstra skiftetøy hengende på plassen sin. Innesko er viktig, samt ekstra sokker og nok skiftetøy. Helst bestående av:

 

-Lue-votter-skjerf/ bøff-regntøy-støvler-innesko-sokker-et sett skift-utebukse-ullsokker

 

 

Mobiltelefon / telefon klokke:                                                                            Vi vil minne om at skolens ordensregler for mobiltelefon også gjelder i AKS-tiden. Elevene skal ikke benytte seg av egne tlf. i AKS- tiden, se skolens ordensreglement.

Allerigier og medisiner:
Det er viktig at vi har oversikt over allergier og eventuelle behov for fast bruk av medisiner! Snakk med oss om dette. Foresatte er ansvarlige for å fornye medikamenter og oppdatere skole og AKS ved eventuelle endringer i innstrukser.

Tilbakemeldinger:
Vi ønsker hele tiden å forbedre tilbudet vårt. Tilbakemeldinger fra dere er derfor viktige for oss. Ta gjerne opp saker med oss direkte, eller med FAU sin AKS-gruppe, slik at vi bedre kan tilrettelegge tilbudet. 

Tilbakemeldinger kan også gjøres skriftlig, på e-post til baseleder, AKS-leder eller skolens rektor.

informasjonsrutiner

Informasjonsrutiner

Dere vil jevnlig motta informasjon om aktiviteter, tiltak, endringer etc.

Vi benytter følgende informasjonskanaler:

Skolemelding
E-post 
Skolens hjemmeside
Instagram:  Lilleborg_skole
Foreldremøter