Hovedseksjon

FN-markering

FN-markering

Trinnet startet med å synge "Vi-sangen". Denne er kjempefin og anbefales alle å høre på. Programmet fortsatte med historien om FN i både forteller- og filmversjon. Trinnet imponerte stort med hvordan de hadde laget film. Vi fikk også vite at bare på 2.trinn er det elever som har tilknytning til 17 land tilsammen!

Tusen takk til elever og lærere for en flott fellessamling.

FN-markering
FN-markering